Vedení a zpracování daňové evidence, účetnictví

Nabízíme pro fyzické i právnické osoby.

Zpracování mezd a daňových přiznání.

Nabídka služeb

 • vedení a zpracování daňové evidence (jednoduchého účetnictví)
 • vedení účetnictví (podvojného účetnictví)
 • zpracování daňových přiznání
 • zpracování mezd
 • zpracování podkladů pro státní instituce (FÚ, SP, ZP …)

Vedení a zpracování daňové evidence (jednoduchého účetnictví)

- kontrola a převzetí dokladů
- vedení a zaúčtování přijatých a vydaných faktur
- vedení a zaúčtování pokladních dokladů a celé pokladny
- zpracování výpisů z banky a zaúčtování jednotlivých položek
- zpracování DPH, záznamní povinnosti, přiznání
- evidence majetku: hmotný, nehmotný, drobný, leasingový
- zpracování závěrkových operací a následné vystavení přiznání a přehledů pro ZP a SZ
- tiskové výstupy po uzavření roku
- ekonomické a účetní poradenství

Vedení a zpracování účetnictví pro fyzické i právnické osoby

 • kontrola a převzetí dokladů
 • vedení a zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • vedení a zaúčtování pokladních dokladů a celé pokladny
 • zpracování výpisů z banky a zaúčtování jednotlivých položek
 • zpracování DPH,záznamní povinnosti,přiznání
 • evidence majetku:hmotný,nehmotný,drobný,leasingový
 • zpracování závěrkových operací a následné vystavení přiznání a Rozvahy,Výkazu zisku a ztráty
 • Obratová předvaha
 • Hlavní kniha
 • tiskové výstupy po uzavření roku(Účetní deník,pohyby na účtech)
 • ekonomické a účetní poradenství


Zpracování daňových přiznání

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • DPH
 • daň silniční

Zpracování mezd

 • kompletní zpracování mezd

Ceny za zpracování kompletního účetnictví pro fyzické a právnické osoby účtujeme po konzultaci se zákazníkem.

Kontakt: Jiří Táborský
Tel.: 724 211 650