Revize tělocvičného nářadí (odborné technické kontroly)

 Odborné technické kontroly (revize) provádíme dle Metodického pokynu MŠMT č. j. 24 199/2007-50 ze dne 13.12.2007, Věstník MŠMT ČR - sešit 1/2008 a norem ČSN 913, ČSN EU 1176 a ČSN EU 1177 minimálně 1x ročně v závislosti na frekvenci užívání daného zařízení podle doporučení výrobce s přihlédnutím k místním podmínkám.

Cena za odbornou technickou kontrolu je stanovena paušálně a tuto částku nepřesáhne:

Zařízení pro tělovýchovu (např. ZŠ, Gymnázia, SŠ, SOU, TJ, VÚ, víceúčelová hřiště)

 • Tělocvična                                                 3.000,00Kč
 • Venkovní hřiště                                          2.500,00Kč
 • Posilovna                                                   2.300,00Kč

Zářízení pro MŠ a veřejná dětská hřiště

 • Vnitřní vybavení                                           1.400,00Kč
 • Venkovní vybavení dětských hřišť                  2.100,00Kč

CENY JSOU UVEDENY S DPH!!!

Na základě provedné prohlídky vystavíme tyto dokumenty:

 • Soupis revidovaného tělovýchovného nářadí - předá revizní technik po kontrole
 • Protokol o odborné technické kontrole - bez závad

                                                                 - se závadami

 • Kalkulaci na odstranění závad - opravitelné nářadí
 • Vyřazovací protokol - neopravitelné nářadí

 Odborná technická kontrola obsahuje následující:

 • vizuální prohlídku se zjištěním závad na tělovýchovném nářadí
 • drobné odstranění závad (např. dotažení a promazání pevně zabudovaného nářadí, oprava žíněnek - šití)
 • odzkoušení tělovýchovného nářadí

Certifikáty pro odborné technické kontroly (revize) a montáže tělocvičného nářadí.