Hrazda polopřenosná

Kód: 1270008/A03
Šířka (mm)
Výška (mm)

Hrazda polopřenosná je univerzálním tělovýchovným zařízením pro všechny věkové kategorie.

  • Výrobek se skládá ze záklopek, hrazdové žerdě upevněné mezi dva dvojsloupky, z nichž jeden je pevně ukotven ke zdi a druhý je volný.
  • Volný sloupek má výsuvnou částo patřenou otočnou hlavicí s háčky pro uchycení lanek kotvení a otvorem pro upevnění koncovky žerdě. Žerď je v hlavici zajištěna svorníkem, v dvojsloupku kolíkem a je nastavitelná ve výškovém rozmezí od 1600 do 2500mm po 100mm. Pro uskladnění žerdě je pevný sloupek vybaven úklidovými objímkami.
  • Pro docílení tichého chodu hlavic sloupku hrazdy polopřenosné doporučujeme občasné namazání styčných ploch mazacím tukem.
  • Povrchová úprava kovové části je barevný komaxit. Hrazdová žerď je bez povrchové úpravy.


Sestavení hrazdy popřenosné  je třeba provádět nejméně ve dvou lidech:

  1. Žerď upevníme kolíkem do dvojsloupku na požadovanou výšku.
  2. Volný sloupek se zavěšenými táhly postavíme do nářaďové podložky, žerď vsuneme do hlavice a zajistíme svorníkem.
  3. Žerď nastavíme do vodorovné polohy vysunutím části sloupku a zajistíme kolíkem do sloupku.
  4. Zahákneme řetězy do záklopek a otáčením napínacích matic provedeme vypnutí nářadí.

Tento výrobek odpovídá bezpečnostní normě ČSN EN 12197 (940345).

Výrobek je nutno každý rok podrobit odborné technické prohlídce dle Metodického pokynu MŠMT č. j. 24 199/2007-50 ze dne 13.12.2007, Věstník MŠMT ČR - sešit 1/2008.

Cena s DPH 23 136.00 KčCena bez DPH 19 119.59 Kč